Privacy policy

Ons bedrijfsadres is Koningstraat 24
6511 LB Nijmegen


Ons postadres is Koningstraat 24
6511 LB Nijmegen


Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09131335
Ons B.T.W.-nummer is NL814570185B01

In deze verklaring wordt kort beschreven wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens bij ILOVENIJMEGEN, welke persoonsgegevens van de klant er worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de gegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de klant en hoe van deze rechten gebruik kan worden gemaakt. Dit allemaal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Bij elk bezoek aan onze webshop herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze webshop bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze webshop
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Waarvoor of waarom wordt deze informatie gebruikt?

 • om de inhoud van onze webshop te verbeteren
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze webshop, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij versturen op uw verzoek producten op via de post, dit gebeurt via Shops United en ook daarmee delen wij dan op dat moment uw gegevens om ervoor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk over uw pakket beschikt. Verder maken wij gebruik van een web developer (Linku) en een online marketing bureau (On your line) die onze webshop bouwen en onderhouden en zij hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang krijgen zij alleen op ons verzoek, maar uitsluitend voor het onderhouden van de webshop. Verder gebruiken wij voor het verzenden van onze nieuwsbrieven het programma Campaign Monitor. Zij hebben uiteraard toegang tot het programma, maar hebben geen toestemming van ons om uw e-mailadres te gebruiken. De bedrijven waar wij uw gegevens mee delen hebben niet het recht om de gegevens te gebruiken voor persoonlijke doeleinden mits zij uiteraard uw persoonlijke toestemming hebben gekregen.

Wij hebben geen speciale relaties met derden op internet. Onze partnerschappen hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Per email: hello@ilovenijmegen.nl
 • Per telefoon: 024-760 1554
 • Per brief: Koningstraat 24
  6511 LB Nijmegen

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter (bel-me-niet register)

Wat zijn de rechten van de gebruiker?

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.